Jangan Jadi Bangkai Yang Berjalan Di Atas Muka Bumi

Kehidupan dunia teramat memikat bagi kebanyakan insan, banyak yg silau dengan keindahannya hingga melalaikan mereka dari mengingat (berdzikir) kepada Allah, padahal Allah Maha Baik terhadap manusia. Dalam banyak ayat-Nya, Dia menyuruh manusia utk senantiasa berzikir kepada-Nya.

Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kalian kepada Allah dengan banyak (QS. Al-Ahzab: 41)

Dia pun menyiapkan ampunan & menyiapkan pahala yg besar bagi hamba-hamba-Nya yg banyak berdzikir kepada-Nya:

Laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (QS. Al-Ahzab: 35)

Berdzikir bukan karena Allah membutuhkan itu dari hamba-Nya, namun jutrupara hamba-lah yang membutuhkan-Nya.Allah memerintahkan mereka untuk berdzikir, karena kebaikan dan kemanfaatannya kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka sangat butuh kepada Allah, tak pernah mereka terlepas dari membutuhkan-Nya walau sekejap mata:

Wahai manusia, kalianlah yang fakir (butuh) kepada Allah sementara Allah Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji (QS. Fathir: 15)

Siapa yang tidak berdzikir kepada Allah, ibaratnya ia telah menjadi bangkai walaupun jasadnya masih berjalan di muka bumi. RasulullahShalallahu ‘alaihi wa Sallambersabda,

Permisalan orang yang mengingat/berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berdzikir kepada Rabbnya seperti permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati (HR. Bukhari)

Artikel Pusat Buku Sunnah.

Dapatkan buku-buku yang lain yang membahas tentang Nasehat & Motivasi diantaranya :

Akhmad Danardi

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *